ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

“เลิศรสอาหารไทย ใส่ใจในสุขภาพ” จาก บ้านบุษยาภา สุขภาพที่ดี คือความไฝ่ฝันของทุกคน จากปัจจุบันปัญหาสุขภาพ ส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีสารปนเปื้อน ทำให้ร่างกายได้รับสารเคมีเข้าไปร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ

“บ้านบุษยาภาฟาร์ม” เป็นฟาร์มอินทร์วิถีไทย ที่น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติ เพื่อนำผลผลิตที่ได้มา แบ่งปันกันมอบสิ่งดีๆให้แก่คนที่เรารักและห่วงใย ในฟาร์ม จะไม่ใช้สารเคมีใดๆ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักและสารไล่แมลง ที่ทำเองจากธรรมชาติ ปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้ เป็นเกษตรผสมผสาน เพื่อนำผลผลิตมารับประทานในครอบครัว แบ่งปันและ ที่สำคัญเรานำผลผลิตทั้งหลายมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ในร้านอาหาร ”บ้านบุษยาภา” ในตัวเมืองสุโขทัย เพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าที่มาทานอาหาร เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจที่มีต่อกัน

servertogel serverprediksi.com
Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.

Log In

create an account