มีร้านอาหารร้าน บ้านบุษยาภา เป็นร้านที่ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เคยมาทานเป็นประจำตั้งแต่เด็ก วันนี้มีโอกาสมาอีกครั้ง รสชาติคงความอร่อยเหมือนเดิม